El secretario general de Emigración, Manuel Luis Rodríguez

Na entidade tamén existen clases de Pandereta, que é un dos instrumentos importantes dentro da banda de gaitas.

Actualmente as clases de pandereta están divididas en diferentes niveis.

Os niveis son os seguintes:

Clases de Iniciación: O alumno obterá os coñecementos básicos de Pandereta tanto musicalmente como historicamente. As clases de iniciación están coordinadas por Eva Iglesia e Iolanda Gómez.

Unha vez aprendidos os niveis básicos de dito instrumento o alumno pasará ao segundo nivel de pandereta, nivel de perfeccionamento coordinado por Eva Iglesia.