Na Casa Galega, ademais de proporcionar a cultura galega, tamén interesa o deporte. Por ese motivo, a entidade patrocina un equipo de futbol sala masculino e un equipo de voleibol feminino formado por socios da entidade.

Actividades de futbol Actividades de voley